Ανατομικός Νεκρός Χώρος

Το μέγεθός του φυσιολογικά είναι ίσο με το βάρος σώματος σε pounds. Δηλαδή αντιστοιχεί με 2.2 ml ανά kgr βάρους σώματος (166 ml). Ο νεκρός χώρος αντιστοιχεί με το 1/3 του αναπνεόμενου όγκου (166 ml).