Μαστίγιο

Λεπτό, νηματοειδές οργανύλιο, κίνησης προκαρυωτών, που λειτουργεί με περιστροφή.