Λειτουργική υπολειπομένη χωρητικότητα προς ολική πνευμονική χωρητικότητα, FRC/TLC % -προβλεπόμενες τιμές

Goldman     1959    M         0.187A-14.9BSA+75.9 11%     0.56

Grimby       1963    M         0.18A-0.12W+52.3      7.41     -

Needham    1954    M         47.24H+0.24A-0.51W-3.0       6.0       -

Goldman     1959    F          0.146A-0.43W+75.9    13%     0.55

Grimby       1963    F          0.16A-0.08W+45.2      5.12     -

Needham    1954    F          0.17A-0.41W+70.4      6.65    

επιστροφή