Κυψελίδα, ρύθμιση μεγέθους

 Καθώς η κυψελίδα αυξάνεται σε μέγεθος, η επιφανειοδραστική ουσία εξαπλώνεται σε ολόκληρη την εσωτερική της επιφάνεια, με αποτέλεσμα την αύξηση της επιφανειακής τάσεως, που τείνει να αναχαιτίσει την περαιτέρω έκπτυξη της κυψελίδας. Η ρύθμιση αυτή εξασφαλίζει, επίσης, την ομοιόμορφη έκπτυξη των κυψελίδων των πνευμόνων, συμβάλλοντας στην ομοιογένεια του περιοχικού αερισμού, καθώς εάν μια κυψελίδα εκπτύσσεται ταχύτερα από τις άλλες, θα υποστεί ενωρίτερα τη δράση της επιφανειοδραστικής ουσίας, που θα επιβάλλει επιβράδυνση της εκπτύξεως, Εξασφαλίζει επιπροσθέτως και την ομοιογένεια της συμπτύξεως (εκπνοή), καθώς, μια κυψελίδα συμπτύσσεται ταχύτερα, η επιφανειακή τάση θα μειωθεί περισσότερο, ώστε άλλες κυψελίδες θα έχουν την ευκαιρία να συσταλθούν ευκολότερα, και να αποκατασταθεί ομοιογένεια.