Κύτταρα βρογχικών αδένων

Οι τραχειο­βρογ­χικοί αδένες αποτελούνται από 4 ανατομικά στοιχεία:  τα βλεννογόνα (à748) και ορογόνα κύτταρα (à762), οι εκφορητικοί πόροι και τα μυοεπιθηλιακά σωμάτια(à917). Τόσο τα βλεννογόννα, όσο και τα ορογόνα κύτταρα ευρίσκονται υπό τον έλεγχο του ΑΝΣ.

Κύτταρα βλεννογόνα, βρογχικών αδένων

κύτταρα ορογόνα, βρογχικών αδένων