Κίνηση αμοιβαδοειδής

 Τα φαγοκύτταρα έχουν την ικανότητα να μετακινούνται προς ή από τα αγγεία και κατά μήκος των ιστών. Η μετακίνηση κυττάρων από τα τριχοειδή στον περιαγγειακό ιστό ονομά­ζε­ται “διαπίδυση”.  Στους πνεύμονες μετακινούνται από τα πνευμονικά τριχοειδή και από εκεί προς τις κυψελίδες, διασχίζοντας το κυψελιδικό τοίχωμα. Στις κυψελίδες “περιπολούν” μετακινούμενα κατά μήκος του τοιχώματος ή, μέσω των πόρων του Kohn, σε παρακείμενες κυψελίδες ή, τέλος, προς τα τελικά βρογχιόλια, όπου “επιβιβάζονται στον κυλιόμενο τάπητα” της βλεννοκροσσωτής συσκευής προς το φάρυγγα, από όπου αποβάλλονται.