Καταλύτης

Ουσία που προάγει μια χημική αντίδραση, χωρίς η ίδια, στο τέλος, να μεταβάλλεται.