Εύπνοια

Η συνήθης ρυθμική αναπνοή, που ικανοποιεί τις τρέχουσες μεταβολικές απαιτήσεις του οργανισμού. Εμφανίζει συχνότητα 12-16 αναπνοές/min και αναπνεόμενο όγκο 500-600 ml (7 ml/Kg βάρους σώματος).

βλέπε:

δύσπνοια