Επαγωγή, induction

Η σύνθεση ενός κυτταρικού ενζύμου ως απόκριση στην παρουσία μιας εξωκυτταρικής ουσίας, του επαγωγέα