Δύσπνοια, κλίμακα MRC

διαβάθμιση δύσπνοιας κατά MRC
1 δεν προκαλείται δύσπνοια, εκτός επι κοπιώδους προσπάθειεας
2 δύσπνοια, όταν περπατάει γρήγορα ή ανεβαίνει ανηφορικό επίπεδο
3 βαδίζει αργότερα από τους συνοδοιπόρους του σε επίπεδο έδαφος λόγω δύσπνοιας, σταματάει για αναπνοή, όταν περπατάει με τη δική του ταχύτητα.
4 σταματάει για αναπνοή, μετά διαδρομή περίπου 100 μέτρων ή μετά λίγα λεπτά, βάδιση επί οριζοντίου επιπέδου.
5 Είναι δυσπνοϊκός και αποφεύγει να απομακρυνθεί από το σπίτι του ή δυσπνοεί όταν ντύνεται ή ξεντύνεται

Η κλίμακα του Ιατρικού Συμβουλίου Έρευνας, είναι μέθοδος αυτεκτιμήσεως της δύσπνοιας ή οδηγός για τη λήψη ιστορικού και βασίζεται σε 5 βαθμίδες, όπως στον πίνακα, παραπλεύρως.  
Με τη κλίμακα του Βρετανικού, Ιατρικού Συμβουλίου Έρευνας (Medical Research Council), η δύσπνοια αποτιμάται σε σχέση με προτυποποιημένη δραστηριότητα, όπως βάδισμα σε οριζόντιο ή σε κλίση επίπεδο. Με τη κλίμακα αυτή, ο εξεταζόμενος βαθμολογείται από 0-5, ανάλογα με την ικανότητά του στην κίνηση. Με την κλίμακα MRC δεν αποτιμάται η ένταση της δύσπνοιας, καθαυτής, όπως με τις αναλογικές ή κατηγορικές διαβαθμίσεις, αλλά μόνο τη σχέση της με προτυποποιημένη δραστηριότητα και η μέθοδος συνιστάται σε ασθενείς που εμφανίζουν άλλοτε άλλης εντάσεως δύσπνοια, απότοκη σωματικής δραστηριότητας ή όταν προγραμματίζονται για επεμβάσεις. Αποτελεί εφαρμογή του ψυχοφυσικού νόμου.
δαβάθμιση της δύσπνοιας
Figure 1–Εικόνα 2. α) 5-ετής επιβίωση ασθενών με ΧΑΠ στάδιο ΙΙ FEV1> 50%πρ. στάδιο ΙII: FEV1 35–49% προβ., στάδιο IV: FEV1 <35% προβλ. β) 5-ετής επιβίωση ασθενών που ταξινομήθηκανανάλογα με το βαθμό δύσπνοιας, κατά το Medical Research Council (MRC), βαθμίς ΙΙ: δύσπνοια,επί βαδίσεως σ΄ένα χαμηλό λόφο, βαθμίδα ΙΙΙ: ο ασθενής βαδίζει αργότερα, παρ΄ό,τι οι περισσότεροι άνθρωποι, σε επίπεδη επιφάνεια. βαθμός IV: πρέπει να σταματήσει, για να πάρει αναπνοή, μετά βάδιση περίπου 100 μέτρων επί οριζοντίου εδάφους. βαθμός V: βιώνει πολύ δύσπνοια ώστε δεν εξέρχεται από το σπίτι του ή κατά την προσπάθεια να βγάλει τα ρούχα του. (&).