Δρεπανοκυτταρική αναιμία, sickle-cell anaemia

Γενετικός χαρακτήρας που προκαλεί μείωση του αριθμού και της λειτουργικότητας των ερυθροκυττάρων και αλλοίωση του σχήματός τους, αλλά παρέχει ταυτόχρονα αντίσταση στην ελονοσία. Οφείλεται σε μετάλλαξη της αιμοσφαιρίνης.