Δοκιμασία εφεδρειών Ο2, δοκιμασία σωματικού Οξυγόνου, CP

Προτείνεται μια απλή και κλινικά ανέξοδη και ασφαλής δοκιμασία, για τον έλεγχο των εφεδρειών Ο2, σε φυσιολογικές καταστάσεις ή παθολογικές εκτροπές. Ο εξεταζόμενος προβαίνει σε "κράτημα της αναπνοής" του, με το στόμα κλειστό και εφαρμοσμένο ρινοπίεστρο. Μετριέται ο χρόνος μέχρι τη στιγμή που θα αισθανεί την ανάγκη να αναπνεύσει. Από κλινικές μελέτες έχει βρεθεί ότι ο χρόνος κρατήματος της αναπνοής κυμαίνεται, ανάλογα με την υποκείμενη πάθηση και τη βαρύτητά της.

Ο 10 secs, βαριά ασθενείς, συνήθως νοσηλευόμενοι·

10-20 secs, μέτρια ασθενείς, υπό καθημερινή χρήση φαρμάκων·

20-30 secs, άτομα με μέσο επίπεδο υγείας, και, συνήθως, χωρίς χρόνια νοσήματα·

30-40 secs ικανοδείκτης CP κυμαίνεται ανάλογα με την υποκείμενη πάθηση
1-ποιητικά υγιείς·

40-60 secs, πολύ καλή υγεία·

>60 secs, άριστη υγεία.

Έτσι, η διάρκεια κρατήματος της αναπνοής (δοκιμασία CP) είναι για:

υγιή                                                40-60 secs

υπερτασικό ασθενή           12 secs

καρδιοπάθεια τάξη 1         16 secs

καρδιοπάθεια τάξη 2-3      13 secs

βαριά καρδιοπάθεια          5 secs

άσθμα με συμπτώματα     11 secs

άσθμα                                14 secs

άσθμα χωρίς συμπτώμ.    20 secs

καταστάσεις πανικού         11 secs

ΧΑΠ                                     8 secs

Βαρείς καπνιστές               8 secs