Δοκιμασία Allen

An external file that holds a picture, illustration, etc.<br />
Object name is NJMS-4-136-g005.jpg 

δοκιμασία Allen (τροποποιημένη): Διενεργείται ως εξής: [α] ψηλαφώνται η κερκιδική και ωλένια αρτηρία [β] ο ασθενής κλείνει την παλάμη του και οι δύο αρτηρίες συμπιέζονται με τα δάκτυλα μας. [γ] ο ασθενής ανοίγει την παλάμη του, απελευθερώνεται η συμπίεση της ωλένιας αρτηρίας, και εντοπίζεται η ερυθρότητα της παλάμης. ακολούθως η δοκιμασία επαναλμβάνεται με έλεγχο παράπλευρης κυκλοφορίας από την κερκιδική αρτηρία.

H δοκιμασία Allen χρησιμοποιείται πριν από την αρτηριοκέντηση, για τον έλεγχο επαρκούς αιματώσεως στην άκρα χείρα, προκειμένου να ληφθεί αρτηριακό αίμα από μια από τις κερκιδική (συνήθως) ή ωλένιο αρτηρία. Ελέγχεται εάν η άρδευση αρτηριακού αίματος είναι φυσιολογική, ώστε σε περίπτωση επιπλοκής, να μην απειληθεί η αιμάτωση της παλάμης. Συνήθως παραγγέλλεται στον ασθενή να σφίξει δυνατά τη γροθιά του. Ακολούθως, πιέζονται ισχυρά και οι δύο αρτηρίες, κερκιδική και ωλένιος. Ο εξεταστής παρατηρεί την ωχρότητα της παλάμης. Ο εξεταζόμενος χαλαρώνει το χέρι του και ο εξεταστής ελευθερώνει τη μια από τις δύο αρτηρίες. Παρατηρεί τη διάχυση της αιματώσεως στην επιφάνεια της παλάμης. Η δοκιμασία επαναλαμβάνεται με την άλλη αρτηρία. Για τη λήψη αρτηριακού αίματος επιλέγεται η κερκιδική αρτηρία, επειδή από την ωλένιο αρτηρία εκπορεύεται ευρεία παράπλευρος κυκλοφορία, έτσι, ώστε, τυχόν σύμβαμα κατά την αρτηριοκέντηση της κερκιδικής δεν απειλείται η αιμάτωση της παλάμης.