Διαλογή

Όσες διαδικασίες επιτρέπουν την ταξινόμηση των οργανισμών ανάλογα με το φαινότυπο ή το γονότυπό τους, ευνοώντας την ανάπτυξη κάποιων και εμποδίζοντας την ανάπτυξη κάποιων άλλων