Δείκτης νεοπλασματικός, CA125

Eπιφανειακή γλυκοπρωτεΐνη που σχετίζεται με τον επιθηλιακό ιστό. Αυξημένα επίπεδα στον ορό, συχνά συνδέονται με επιθηλιακά καρκινώματα της ωοθήκης, αλλά και με άλλες κακοήθεις ή καλοήθεις παθήσεις της πυέλου.