Δείκτης Reid

Ο λόγος του εύρους του υποβλεννογόνιου αδένα (1) προς το αντίστοιχο πάχος του τοιχώματος του αεραγωγού (2). Ο δείκτης αυτός έχει χρησιμοποιηθεί στις παθολογοανατομικές συσχετίσεις του όγκου του αδένα προς τον όγκο της ημερήσιας παραγωγής πτυέλων. Η φυσιολογική τιμή του δείκτη είναι μικρότερη των 0,4. Αύξηση  του δείκτη Reid αποκαλύπτει υπερτροφία του αδένα, συνήθως, ως αποτέλεσμα χρονίας βρογχίτιδας.