Απολιποπρωτεΐνες

Οι SΡ-A και SP-D εισφέρουν στη σύμφυτη άμυνα, καθώς διαθέτουν ικανότητα αναγνωρίσεως υδατανθράκων που τους επιτρέπουν να περιβάλλουν βακτήρια και ιούς, διευκολύνοντας τη φαγοκύτωση από τα μακροφάγα. Δρουν συμμετέχοντας σε ανάδρομο μηχανισμό, ρυθμίζοντας την παραγωγή της επιφανειοδραστικής ουσίας.Οι SP-B και SP-C είναι υδρόφοβες πρωτεΐνες μεμβράνης που αυξάνουν το ρυθμό που η επιφανειοδραστική ουσία διαχέεται στην κυτταρική επιφάνεια. Είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική λειτουργία του πνεύμονος. Άτομα με συγγενή έλλειψη της πρώτης πάσχουν επίμονη αναπνευστική ανεπάρκεια, ενώ με συγγενή έλλειψη της δεύτερης τείνουν να αναπτύσσουν πρώιμη πνευμονική ίνωση. Λειτουργία: α] μειώνουν την πνευμονική διατασιμότητα· [β] εμποδίζουν το σχηματισμό ατελεκτασιών· [γ] επικουρούν την αποκατάσταση των ατελεκτασιών αεραγωγών[i]. Στο σχήμα, ανασυνδυασμένη SP-D αποτελούμενη από 3 4-μερή (δωδεκαμερές μόριο), στο τετράγωνο πάνω αριστερά.

 

[i] Sano H and Kuroki Y (2005) The lung collectins, SP-A and SP-D, modulate pulmonary innate immunity. Molecular Immunology 42: 279–287.