Απολήξεις ινών C

Οι περισσότερες από τις απολήξεις νευρικών ινών που εκπορεύονται από τους πνεύμονες, μέσω του πνευμονογαστρικού είναι αμύελες ίνες. Οι ίνες C είναι ομότιμα διεσπαρμένες σε όλο το πνευμονικό παρέγχυμα κι ενώ δεν διεγείρονται κατόπιν μηχανικών ερεθισμάτων, πιστεύεται ότι μεταφέρουν αισθητικές πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση του βηχικού αντανακλαστικού. Ο προκαλούμενος βήχας και το αίσθημα συσφίγξεως στο θώρακα που περιγράφεται μετά ένεση λοβελίνης ή εισπνοής βραδυκινίνης, SO2 και PE2, πιστεύεται ότι οφείλονται στη διέγερση των ινών C.

Ο προκαλούμενος βήχας μετά μηχανικό ερέθισμα πιστεύεται ότι διαμεσολαβείται μέσω εμμυέλων ή αμυέλων αισθητικών απολήξεων στο λάρυγγα ή ταχέως προσαρμοζόμενων ερεθισμοϋποδοχέων ή και των δύο, ενώ ο προκαλούμενος βήχας μετά διέγερση με χημικά ερεθίσματα πιστεύεται ότι διαμε­σο­λαβείται μέσω ενεργοποιήσεως εμμυέλων ή αμυέλων νευρικών απολήξεων στο λάρυγγα ή/και απολήξεων των C ινών στον πνεύμονα.