Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής (oxidation-reduction REDOX reaction)

Ζεύγος αντιδράσεων στο οποίο μια ουσία οξειδώνεται, ενώ η άλλη ανάγεται με την απελευθέρωση ηλεκτρονίων κατά την οξειδωτική αντίδραση.