Αναφυλατοξίνες

Τα τμήματα C3a και C5a του συμπληρώματος. Η δράση τους εμφανίζει μερικές ομοιότητες με την αναφυλακτική απόκριση