Αναπνευστικό Επιθήλιο

Είναι κυβοειδές και μπορεί να είναι κροσσωτό, αλλά στερείται καλυκοειδών κυττάρων. Ο υποστηρικτικός χιτώνας, λεπτός, αποτελείται από ίνες κολλαγόνου και μυϊκά κύτταρα. Tο τελικό τμήμα κάθε κυψελωτού πόρου εκβάλλει στον κυψελωτό σάκκο (à243, 407, 423, 1019), που φέρουν κυψελίδες, ως μικρές εσοχές, που διασπούν το τοίχωμά τους.