Αναγωγή (reduction)

Η διαδικασία κατά την οποία μια ένωση ανάγεται, δηλαδή προσλαμβάνει ηλεκτρόνια