Αερισμού περίσσεια σχετικά με αιμάτωση

Ο όγκος κυψελιδικών μονάδων, οι οποίες δέχονται περισσότερο αερισμό, από τον πρέποντα για αντιστοίχιση με τη με την παρεχόμενη σε αυτές  αιμάτωση. Η σχετικά με αιμάτωση περίσσεια αερισμού, συνιστά αερισμό νεκρού χώρου