Αερισμός, κατά λεπτό, προβλεπόμενες τιμές

Ηλικία         άνδρες                                     γυναίκες

16-34          3.6.BSA(sd=0.3.BSA)                3.3*BSA(sd= 0.4*BSA)

35-49          3.1 BSA(sd= 0.5*BSA)            3.2*BSA(sd= 0.4*BSA)

50-69          2.9*BSA(sd=.45*BSA)            3.4*BSA(sd= 0.4*BSA)

Όπου BSA, είναι η επιφάνεια σώματος

BSA, bosy surface area, επιφάνεια σώματος