Αερισμός, διακυμάνσεις

Ο πνευμονικός αερισμός κυμαίνεται σε ευρύτατα όρια, ανάλογα με την ψυχοσωματική κατάσταση του εξεταζομένου. Υποστηρίζεται ότι περίπου το 90% του πληθυσμού, έχουν "εκτός ορίων" αερισμό, με αποτέλεσμα, να διατίθεται λιγότερο ή περισσότερο Ο2 στους ιστούς. Τόσο η αύξηση, όσο και η μείωση των συγκεντρώσεων Ο2 είναι επιβλαβής για την ομοιοστασία. Στον πίνακα, καταχωρούνται μέτρα πνευμονικού αερισμού σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις:

κατάσταση

κατά λεπτό αερισμός

βιβλιογραφική αναφορά

Φυσιολογική τιμή

6 L/min

[i]

καρδιοπάθειες

15±4 L/min

[ii]

καρδιοπάθειες

16±2 L/min

[iii]

καρδιοπάθειες

12 (±3) L/min

[iv]

καρδιοπάθειες

15 (±4) L/min

[v]

άσθμα

13 (±4) L/min

[vi]

ΧΑΠ

12 (±2) L/min

[vii]

υπνοαπνοϊκό σύδρομο

15 (±3) L/min

[viii]

ηπατική κίρρωση

11-18 L/min

[ix]

κυστική ίνωση

18 L/min

[x]

επιληψία

13 L/min

[xi]

διπολικές διαταραχές

11 (±2) L/min

[xii]

μυοτονική δυστροφία

16 (±4) L/min

[xiii]

 

[i] από εγχειρίδια πνευμονολογίας

[ii] Dimopoulou I, Tsintzas OK, Alivizatos PA, Tzelepis GE. Int J Cardiol. 2001· 81(2-3): 117-121

[iii] Johnson BD, Beck KC, Olson LJ, O'Malley KA, Allison TG, Squires RW, Gau GT. Chest 2000 Feb; 117(2): p. 321-332

[iv] Fanfulla F, Mortara , Maestri R, Pinna GD, Bruschi C, Cobelli F, Rampulla C. Chest 1998· 114: 1083-1090

[v] Clark AL, Volterrani M, Swan JW, Coats AJS. Heart 1997· 77:138-146

[vi] Kassabian J, Miller KD, Lavietes MH. Chest 1982·ΧΑΠ 81: p.536-543

[vii] Palange P, Valli G, Onorati P, Antonucci R, Paoletti P, Rosato A, Manfredi F, Serra P. J Appl Physiol. 2004· 97: p.1637-1642.

[viii] Radwan L, Maszczyk Z, Koziorowski A, Koziej M, Cieslicki J, Sliwinski P, Zielinski J. Eur Respir J. 1995· 8(: p.542-545.

[ix] Epstein SK, Zilberberg MD; Facoby C, Ciubotaru RL, Kaplan LM. Chest 1998; 114; p. 736-74

[x] McKone EF, Barry SC, Fitzgerald MX, Gallagher CG. J Appl Physiol. 2005·99:1012-8.

[xi] Esquivel E, Chaussain M, Plouin P, Ponsot G, Arthuis M. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1991· 79(2): 127-132.

[xii] MacKinnon DF, Craighead B, Hoehn-Saric R. J Affect Disord 2007· 99: p.45-49.

[xiii] Clague JE, Carter J, Coakley J, Edwards RH, Calverley PM. horax 1994· 49(3): p.240-244.