Αυξητικός παράγων ινσουλινόμορφος, Insulin like growth factor, IGF

Οι αυξητικοί παράγοντες IGF–Ι και –ΙΙ είναι πεπτίδια παρόμοιας δομής με την προϊνσουλίνη. Ρυθμίζουν τον πολλαπλασιασμό και τη διαφopoποίηση των κυττάρων, μέσω δύο υποδοχέων, τον IGF-IR, (κινάση της τυροσίνης)  και IGF-ΙΙR  (μαννόζη -6 φωσφορικό οξύ). Επιιπλέον, έχει απομονωθεί ο δεσμεύων πρωτεΐνες IGF που έχει παρόμοιες λειτουργίες. Οι IGF-Ι, IGF-ΙΙ και IGF-ΙR εντοπίζονται στα ενδοθηλιακά κύτταρα, που επαλείφουν τα αγγειακά πλέγματα, κατά τη διάρκεια της κυήσεως.  Επιπλέον, έχουν ταυτοποιηθεί δεσμεύουσες τον IGF πρωτεΐνες (IGFBPs), που ρυθμίζουν τη λειτουργία του IGF: οι IGF-I, IGF-II, IGF-IR. Οι πρωτεΐνες αυτές φαίνεται ότι ασκούν σημαντικές δράσεις στην ανάπτυξη των πνευμονικών αγγείων.