Ασκός Douglas

 Πλαστικός ασκός, μεγάλου όγκου, περίπου 22 L, που χρησιμοποιείται για τη συλλογή του εκπνεόμενου αέρα.