Ώσμωση

Διάχυση νερού μέσω μεμβράνης το οποίο κινείται από την περιοχή με τη χαμηλότερη συγκέντρωση διαλυμένων ουσιών, προς την περιοχή με την υψηλότερη συγκέντρωση.