Φωσφοδιεστερικός δεσμός

Είδος ομοιοπολικού δεσμού που συνδέει σταθερά τα