Φλαβοπρωτεΐνη

Πρωτεΐνη που περιέχει ένα παράγωγο της ριφοβλαβίνης και λειτουργεί ως φορέας ηλεκτρονίων στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρονίων.