Φαινόμενο penteluft

Παράπλευρος αερισμός. Παροδική μετακίνηση του αέρα έξω από μια κυψελίδα προς τις παρακείμενες, ακριβώς αμέσως μετά  τον τερματισμό της ροής, στο τέλος, της εισπνοής, ή παρόμοια κίνηση, σε αντίθετη κατεύθυνση, αμέσως μετά το τέλος της εκπνοής. Το φαινόμενο παρατηρείται όταν υπάρχουν πνευμονικές περιοχές που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη διατασιμότητα, τις αντιστάσεις, ή την αδράνεια, έτσι, που οι περιοχικές σταθερές χρόνου πληρώσεως (ή εκκενώσεως) σε απάντηση στις μεταβολές της διαπνευμονικής πιέσεως, δεν είναι οι ίδιες[i].

 

[i] Arata Tabuchi, Michael Kim, John W. Semple, and Wolfgang M. Kuebler. Acute Lung Injury Causes Pendelluft Between Adjacent Alveoli In Vivo. Am. J. Respir. Crit. Care Med..2011· 183: A2490