Υπεζωκός, σπλαχνικός

Ο σπλαχνικός υπεζωκός περιβάλλει τον πνεύμονα και αναδιπλώνετι γύρω από όργανα, όπως οι βρόγχοι και τα αγγεία. Ο τοιχωματικός υπεζωκός είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στον πόνο, ενώ ο σπαγχνικός δεν είναι, επειδή στερείται αισθητικής νευρώσεως.