Μακροφάγα, κυψελιδικά, δράση

Τα μακροφάγα ενορχηστρώνονται με άλλους ισχυρούς, μη ειδικούς μηχανισμούς που ενεργοποιούνται στα διάφορα επίπεδα του πνευμονικού παρεγχύματος, όπως η επιφανειοδραστική ουσία, οι τραχειοβρογχικές εκκρίσεις και η βλεννοκροσσωτή συσκευή, προκειμένου να αποφευχθεί η μικροβιακή προσβολή των πνευμονικών ιστών. Διαμερισμένη ύλη, διαμέ