Μακροφάγα, εναλλακτικά ενεργοποιημένα,

Επίσης ονομάζονται Μ2 μακροφάγα. Είναι μακροφάγα που έχουν υποστεί κυτταρική ενεργοποίηση σε απάντηση στην IL4 ή τα γλυκοκορτικοειδή. Τα κύτταρα αυτά έχουν αντιφλεγμονώδη φαινότυπο. Γενικά, η κυτταρική ενεργοποίηση των μακροφάγων μέσω κυτοκινών Th2 (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η IL4 και IL 13) συνεπάγεται μακροφάγα, που αναφέρονται ως απότοκα " ενεργοποιήσεως τύπου 2".