Μακροφάγα φλεγμονής

Προέρχονται αποκλειστικά από τα μονοκύτταρα, με τα οποία έχουν κοινά χαρακτηριστικά και είναι παρόντα σε διάφορα εξιδρώματα. Μερικοί τύποι μακροφάγων που ταυτοποιούνται είτε μέσω ελέγχου της εκφράσεως συγκεκριμένων επιφανειακών δεικτών ή μέσω διακρίσεως συγκεκριμένων προϊόντων, που εκκρίνουν, μπορεί να συνδέονται με συγκεκριμένες παθολογικές καταστάσεις.