μακροφάγα επί κοκκιωμάτων

Διακρίνεται ετερογένεια μεταξύ των μακροφάγων των κοκκιωμάτων, αλλά η μικροβιοκτόνος, ογκοκτόνος, φαγοκυτταρική, εκκριτική και αντιγονοπαρουσιαστική τους δράση δεν μπορεί να αποτιμηθεί, καθώς δεν είναι δυνατόν να απομονωθούν ώστε να μελετηθούν σε κάθε κύτταρο χωριστά. Από μορφολογικής, όμως, απόψεως, τα μακροφάγα διαφέρουν ως προς το ενζυματικό περιεχόμενο, το διαφορετικό ποσόν υποδοχέων Fc, την περιεκτικότητα κενοτοπίων, των μιτοχονδρίων  και του κοκκιώδους ενδοπλασματικού δικτύου. Εντούτοις, η λειτουργική σκοπιμότητα της ετερογένειας των μακροφάγων δεν έχει, προς το παρόν, διευκρινισθεί.

βλέπε:

ΜΑΚΡΟΦΑΓΑ
Μακροφάγα, λειτουργίες
Μακροφάγα, κυψελιδικά
Μακροφάγα, κυψελιδικά, δράση
Μακροφάγα και αμίαντος
Μακροφάγα, εναλλακτικά ενεργοποιημένα,  aaMF ,
Μακροφάγα φλεγμονής
Μακροφάγα CD4+ και CD8+
CD14
Μακροφάγα, σύστημα ταξινομήσεως
Μακροφάγα καπνιστών
Μακροφάγα, ενεργοποιημένα
Μακροφάγα, κυψελιδικά
Μακροφάγα και πυρίτιο
Μακροφάγα και τοξικά αέρια
Μακροφάγα και τοξικότητα άλλων αερίων
Μακροφάγα, κλασικά ενεργοποιημένα
Βιοχημικός έλεγχος
Φαγοκυττάρωση, διαδικασία
Φαγοκυττάρωση
Μονοκύτταρα
Κύτταρα, επιθηλιοειδή
Μακροφάγων απενεργοποίηση