Μακροφάγα CD4+ και CD8+

Αποτελούν ενιαία ομάδα κυτοτοξικών μακροφάγων που σκοτώνουν νεοπλασματικά κύτταρα, μέσω μηχανισμών που εμπλέκουν NKG21 γράνζυμα, και περφορίνες.

Επιφανειακά αντιγόνα·  είναι, επίσης γνωστά ως T4, Leu3, OKT4 ή L3T4 κλπ. Πρόκειται για διαμεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη, 55 KDa, που ανήκει στην υπεροικογένεια των ανοσοσφαιρινών. Στα ανθρώπινα όντα, η CD4 εκφράζεται στα Τ-λεμφοκύτταρα, θυμοκύτταρα, στα μακροφάγα και τα κοκκιοκύτταρα. Το ανθρώπινο γονίδιο της CD4 ευρίσκεται στο χρωμόσωμα 12pter-p12. Τα πρόδρομα Τ-λεμφοκύτταρα στο θύμο, αρχικά, δεν φέρουν έκφρασh CD4 όπως και CD8 και ανατύσσονται σε ώριμα κύτταρα μετά αλλεπάλληλα στάδια. Τα κύτταρα CD4+ είναι Τ-επικουρικά λεμφοκύτταρα, τα οποία μετά την ενεργοποίσή τους, παράγουν αριθμό διαφορετικών κυτοκινών και εμπλέκονται στην ενεργοποίηση ή/και πολλαπλασιασμό των Β-λεμφοκυττάρων, των κυτοτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων και των μακροφάγων

Πρόκειται για μια διαμεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη που συμπεριφέρεται ως συν-υποδοχέας που εκφράζεται στην επιφάνεια των Τ-λεμφοκυττάρων (TCR), αλλά εντοπίζεται, επίσης, στα  κύτταρα – φυσικούς φονείς, στα θυμοκύτταρα και τα δενδριτικά κύτταρα. Όπως ο TCR, το CD8 συνδέεται με μόρια κλάσεως Ι του  MHC (à1221). Η σύνδεση αυτή διευκολύνει την αντιγονοπαρουσιαστική διεργασία των κυτοτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων, ο συνδυασμός των οποίων ονομάζεται CD8+ T-λεμφοκύτταρα[i].

 

ΜΑΚΡΟΦΑΓΑ
Μακροφάγα, λειτουργίες
Μακροφάγα, κυψελιδικά
Μακροφάγα, κυψελιδικά, δράση
Μακροφάγα και αμίαντος
Μακροφάγα, εναλλακτικά ενεργοποιημένα,  aaMF ,
Μακροφάγα φλεγμονής
Μακροφάγα CD4+ και CD8+
CD14
Μακροφάγα, σύστημα ταξινομήσεως
Μακροφάγα καπνιστών
Μακροφάγα, ενεργοποιημένα
Μακροφάγα, κυψελιδικά
Μακροφάγα και πυρίτιο
Μακροφάγα και τοξικά αέρια
Μακροφάγα και τοξικότητα άλλων αερίων
Μακροφάγα, κλασικά ενεργοποιημένα
Βιοχημικός έλεγχος
Φαγοκυττάρωση, διαδικασία
Φαγοκυττάρωση
Μονοκύτταρα
Κύτταρα, επιθηλιοειδή
Μακροφάγων απενεργοποίηση
 

[i] Gao G, Jakobsen B (2000). "Molecular interactions of coreceptor CD8 and MHC class I: the molecular basis for functional coordination with the T-cell receptor". Immunol Today 21 (12): 630–6