Μακροφάγα, κυψελιδικά

Τα μονοπύρηνα του αίματος, που προέρχονται από τα προμονοπύρηνα του μυελού των οστών διαφοροποιούνται, κατά την άφιξή τους στον περιαγγειακό και περιβρογχικό συνδετικό ιστό των πνευμόνων, σε μεγάλα αερόβια κύτταρα, παρουσία μεταβολιτών βιταμίνης D και άλλων άγνωστων παραγόντων. Τα μακροφάγα είναι ευρύτατα διεσπαρμένα στον ανθρώπινο οργανισμό, όπως στο αίμα, στο μυελό των οστών, στο λεμφικό ιστό, στο ήπαρ, στο συνδετικό ιστό, στους πνεύμονες κλπ. Οι πρόδρομες μορφές των μακροφάγων ευρίσκονται υπό μεγαλύτερη συγκέντρωση στα πνευμονικά τριχοειδή, παρ΄ό,τι στα τριχοειδή άλλων οργάνων, ιδίως των πειραματοζώων ή των ασθενών με ηπατική κίρρωση ή λοίμωξη. Μερικά από αυτά διασχίζουν τα βρογχιολικά και κυψελιδικά τοιχώματα, εισέρχονται στους αεροχώρους, όπου, έχοντα ικανότητες αμοιβαδοειδούς κινήσεως και ισχυρές φαγοκυτταρικές ιδιότητες, αποτελούν πρώτης γραμμής άμυνα του πνευμονικού παρεγχύματος. Τα υπόλοιπα εγκαθίστανται στο διάμεσο χώρο (διάμεσα μακροφάγα), στον υπεζωκότα και στο βρογχικό βλεννογόνο. Δεν υπάρχουν οντογονικές διαφορές μεταξύ των διαφορετικής ανατομικής εντο