Καθήλωση συμπληρώματος

Η κατανάλωση του διαθέσιμου συμπληρώματος σε μια αντίδραση αντιγόνου-αντισώματος.