Έμμεση σπιρομέτρηση

Η έμμεση σπιρομέτρηση χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του RV, της FRC και της TLC που δεν είναι μετρήσιμοι με την άμεση σπιρομέτρηση.συχότερα χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της FRC, καθώς είναι ο πλέον αναπαραγώγιμος όγκος και παρέχει σταθερή τιμή βάσης. Μετά τον προσδιορισμό της FRC μπορούν να υπολογισθούν η TLC και ο RV, με μεθόδους που περιγράφονται στα οικεία λήμματα.

Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις στην έμμεση σπιρομέτρηση. Κατά την πρώτη χρησιμοποιούνται τεχνικές διαλύσεως δεικτών-αερίων. Οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούν ανοικτά ή κλειστά κυκλώματα. Κατά τη δεύτερη προσέγγιση, χρησιμοποιείται η πληθυσμογραφία σώματος. Οι μετρήσεις παρέχονται σε L ή ml αφού μετατραπούν σε BTPS.