Ελαφίνη

Πρώιμες μελέτες επιβεβαίωναν ότι τουλάχιστον ένας, ακόμη, αναστολέας της ουδετεροφιλικής ελαστάσης πρέπει να υπάρχει στις πνευμονικές εκκρίσεις. Πρόσφατα, απομονώθηκε μια πρωτεΐνη μοριακού βάρους 7 ka, με ισχυρή ικανότητα αναστολής της ουδετεροφιλικής ελαστάσης. Η πρωτεΐνη αυτή παράγεται τοπικά, από τα πνευμονιοκύτταρα τύπου ΙΙ κι έχει ταυτοποιηθεί στις εκκρίσεις. Ο ρόλος της, εν τούτοις, δεν έχει ακόμη διαλευκανθεί. Είναι γνωστή ως αναστολέας της πεπτιδάσης 3 και κωδικοποιείται στο γονίδιο Ρ13.