Ελαστίνη

Είναι πολυμερές αδιάλυτο μακρομόριο. Κάθε πολυμερής μορφή αποτελείται από υπομονάδες, απόλυτα όμοιων πολυπεπτιδίων που συνενώνονται μεταξύ τους με εγκάρσιες γέφυρες (τροποελαστίνη