ΔN2

η κλίση της φάσεως ΙΙΙ στη δοκιμασία εκπλύσεως αζώτου, με την παραλλαγή της "μιας αναπνοής" συνεισφέρει στην απόκτση πληροφοριών, αναφορικά με τη "νόσο των μικρών αεραγωγών, ιδίως σε καπνιστές ασθενείς με αρχόμενη ΧΑΠ. Έχει διεχθεί ότι είναι η πλέον ευαίσθητη μέθοδος για τους ασθενελις της κατηγορίας, εφόσον, αυξάνεται, πολύ πριν αρχίεσι να μειώνεται η συνηθέστερη παράμετρος με την οποία ελέγχεται η εγκατάσταση και η βαθμονόμηση της ΧΑΠ.

Η φυσιολογική τιμή του ΔΝ2 (750-1250) είναι 1.5%, ή λιγότερο, σε φυσιολογικούς, νεαρούς ενήλικες, και ελαφρά υψηλότερη σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, περίπου 3%. Αυξήσεις του δείκτη ΔΝ2 παρατηρούνται σε νοσήματα που χαρακτηρίζονται από ανόμοια κατανομή αερισμού κατά τη διάρκεια της εισπνοής και ανόμοιες ταχύτητες ροής, κατά τη διάρκεια της εκπνοής. Στους ασθενείς με εκτεταμένο εμφύσημα, πχ., η ΔΝ2 μπορεί να πάρει τιμές μεγαλύτερες του 10%.

G. Catapano, F. Mannucci, G. Mirarchi, C. Carli, R. Prediletto (Pisa, Italy). Renewed role of nitrogen slope of phase III in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) ERS 2008