Αιμοπετάλια

Μη κυτταρική, δισκόμορφη δομή, που περιέχει πρωτόπλασμα. Αιμοπετάλια υπάρχουν σε μεγάλες ποσότητες στο αίμα και συμμετέχουν στη διαδικασία της πήξεως. .