Αερόβιος

Αερόβιος Οργανισμός: Οργανισμός που μπορεί να αναπτυχθεί παρουσία Ο2. Μπορεί να είναι προαιρετικά αερόβιος, υποχρεωτικά αερόβιος ή μικροαερόφιλος.

Αερανεκτικός (aerotolerant):Αναερόβιος οργανισμός που η ανάπτυξή του δεν αναστέλλεται παρουσία Ο2.