Α2 μακροσφαιρίνη

Η σερινική πρωτεΐνη, 725000 Da, είναι ισχυρός αναστολέας της ουδετεροφιλικής ελαστάσης. Ο μεγάλος όγκος του μορίου της εμποδίζει τη διάχυση στους υγιείς πνεύμονες, επιτρέποντας μόνο την προώθησή της σε φλεγμαίνοντες ιστούς, όπου παρατηρείται αύξηση της διαπερατότητας των τριχοειδών. Επειδή, επιπλέον, ευρίσκεται υπό μικρή συγκέντρωση στο πλάσμα, εμφανίζει σπάνια μετρήσιμες συγκεντρώσεις στους πνευμονικούς ιστούς. Παρόλα αυτά, είναι γνωστή η ικανότητα των κυψελιδικών μακροφάγων να παράγουν α2-μακροσφαιρίνη, in vitro.  Ακόμη και εάν είναι παρούσα, η α2-μακροσφαιρίνη εισφέρει περιορισμένα στην προστασία των πνευμονικών ιστών και ο ρόλος της δεν έχει διευκρινισθεί (309).