Άθμα σύνοψη Μέρος 2ο

|☆|
|άσθμα| ταξινόμηση του άσθματος. Οι προσπάθειες να ταξινομηθεί το άσθμα με βάση την αιτιολογία του δεν καρποφόρησαν, ιδίως, επειδή σε όλους τους ασθενείς δεν αναγνωρίζονται ευαισθητοποιητικοί παράγοντες.
Ως ετερογενής πάθηση, αναγνωρίζονται διάφοροί κλινικοί, παθοφυσιολογικοί, βιομοριακοί χαρακτήρες που προσδιορίζουν διαφορετικούς φαινότυπους.  
έλεγχος του άσθματος. Στον πίνακα 1, καταχωρούνται τα επίπεδα ελέγχου του άσθματος. O θεραπευτικός στόχος στο άσθμα είναι η  διατήρηση του ελέγχου για παρατεταμένο διάστημα, με εφαρμογή ασφαλούς θεραπείας και έλεγχο κόστους θεραπείας. Παριστά ένα χρήσιμο σχήμα ταξινομήσεως που έχει δειχθεί ότι συσχετίζεται ικανοποιητικά με τη δοκιμασία ελέγχου του άθματος (67) και με την εκτίμηση του ελεγχου τουάσθματος, όπως καθοδηγείται από τις κατευθυντήριες οδηγίες της  Εθνικής Επιτροπής εμπειρογνωμόνων US National Expert Panel Report 3.
έλεγχος των συμπτωμάτων (νυκερινές αφυπνίσεις, ανάγκη λήψεως φαρμακου διασώσεως, περιορισμός δραστηριοτήτων, διατήρηση πνευμονικής λειτουτγίας)
μείωση των παροξύσνεων,  που αποτελεί και τον κυριότερο στόχο, του ελέγχου (65).
αναχαίτιση της διαχρονικής μειώσδως της πνευμπονικής λειτουργίας
αποτροπή παρενεργειών από τα φάρμακα
οι καπνιστές δεν αναμένεται να φτάσουν σε ικανοποιητικό έλεγχοι και είναι πάντα επιρρεπείς στις παροξύνσεις.
Έχει κατανοηθεί ότι τα εισπνεόεμνα γλυκοκορτικοειδή βελτιώνουν τον κλινικό έλεγχο του άσθματος και αναχαιτίζουν τον μελλοντικό κίνδυνο παροξύνσεων, αν και μερικοί φαρμακολογικοί τύποι είναι αποτελεσματικότεροι  στις παοτροπή παροξύνσεων, ενώ άλλοι στην κλινική βελτίωση.
επομένως, ανάλογα με το φινότπυ κάθε ασθενούς, η θερπεία επιλέγεται έτσι, ώστε να αναταποκρίνεται στο επιμέρους κλινικο πρόβλημα που επικρατεί.
μέθοδοι ελέγχου του άσθματος. Έχουν προταθεί διάφορες κλινικές μέθοδοι ελέγχου του άσθματος, με τις οποίες βαθμονομείται η προσέγγιση των θεραπευτικών στόχων, με βάση παραμέτρους συνεχών μεταβλητών.
 
 1. Τα "προκλητά πτύελα" είναι μια αξιόπιστη, αναπαραγώγιμη, μη παρεμβατική τεχνική για την εκτίμηση της δραστηριότητας των κυττάρων της φλεγμονής και των παραγώγων τους, μεσολαβητών. Με τη μελέτη των προκλητών πτυέλων, ατυχώς, μπορούν να μελετηθούν αλλοιώσεις μόνο στους κεντρικούς αεραγωγούς. Δεν είναι δυνατή η διάκριση ανάμεσα σε φλεγμονώδεις παράγοντες που εξορμώνται από τους κεντρικούς ή περιφερικούς αεραγωγούς. 
 2. Το εκπνεόμενο ΝΟ έχει προταθεί ως δείκτης φλεγμονής επί άσθματος και καπνιστών, καθώς το κάπνισμα μειώνει το εκνεόμενο ΝΟ (►).
 3. Αναλύσεις των εκπνεόμενων συμπυκνωμάτων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η μέτρηση του pH έχει προταθεί για διάφορους βιοδείκτες επί ασθενών με ΧΑΠ., αν και η αναπαραγωγιμότητα αυτών είναι προβληματική και τα ευρήματα δεν είναι εκλεκτικά για τους περιφερικούς έναντι των κεντρικών αεραγωγών.

 Παρ΄όλο ότι διαγιγνώσκεται ευχερώς, το άσθμα ορίζεται δυσχερώς και ο ορισμός του αποδεικνύεται δυσκολότερος της περιγραφής του. Το όνομά του αποτελεί αντιδάνειο από την Ελληνική γλώσσα, που σημαίνει 'κοπιώδης αναπνοή' και, με τη βελτίωση της κατανοήσεως της παθήσεως στην περιγραφή του προστέθηκε η προϋπόθεση της αναστρεψιμότητας όλης ή μέρους της αποφράξεως, αυτόματα ή, συχνότερα, μετά εφαρνογή θεραπείας (&, &, &, &, &, &).    To άσθμα είναι συνηθισμένο και η επίπτωσή του συνεχίζει να αυξάνεται, ιδίως σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως  στα παιδιά, άτομα που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας, και ειδικές μειονότητες. Διεθνώς, το άσθμα εμφανίζει ευρείες διακυμάνσεις, ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες χώρες.
⇒Από ανοσολογικής απόψεως,  το άσθμα χαρτακτηρίζει  τύπου 2 φλεγμονή (Τh2- λεμφοκύτταρα), που αρχίζει με την επιθηλιακή κυτοκίνη IL-33.Οι επιθηλιακές κυτοκίνες αυξάνουν τη δραστηριότητα των κυτοκινών τύπου 2, στους αεραγωγούς, που εκρίνονται κυρίως από τα CD4+ λεμφοκύτταρα κια πιθ8ναόν από το σύμφυτο ανοσιακό σύστημα  
Παθογένεια Στην  παθογένεια του άσθματος εμπλέκονται η οξεία και χρόνια φλεγμονή, όπως και ιστική αναδια μόρφωση. |παθογένεια β'| παθογένεια|. Στην φλεγμονή εμπλέκονται τα ηωσινόφιλα [ηωσινοφιλική φλεγμονή], αλλά στις απροξύσνεις του άσθματος η φλεγμονή είναι πολυμορφοπυρηνική, όπως επί ΧΑΠ, στις παροξύνσεις της οποίας, όμως, η φλεγμονή είναι ηωσινοφιλική] και τα Τ-λεμφοκύτταρα με την απελευθέρωση ποικιλίας μεσολαβητών και κυτοκινών,αλλά εμπλέκονται και άλλα κύτταρα, όπως τα σιτευτικά, τα ουδετερόφιλα, τα μακροφάγα, και τα επιθηλιακά κύτταρα. Μερικοί ασθενείς αναπτύσσουν σε άλλοτε άλλη χρονική περίοδο της κλινικής πορείας της παθήσεως, δομικές μεταβολές των αεραγωγών, μια εξέλιξη, γνωστή ως ιστική αναδιαμόρφωσηΟ μηχανισμός που εμπλέκεται γα την εξέλιξής της, ουσιωδώς, παραμένει αδιευκρίνιστος, αλλά προφανώς συνδέεται με τη χρόνια φλεγμονή και την ιστική επιδιόρθωση [βλ.: ιστική αναδιαμόρφωση στο άσθμα]. Η ιστική αναδιαμόρφωση αναγνωρίζεται σε πολλούς ασθματικούς ασθενείς, αλλά η έκτασή της κειμένεται από παράγοντες, ουσιωδώς, άγνωστους. Πιστεύεται ότι η ιστική αναδιαμόρφωση διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην εμφάνιση συμπτωμάτων και την απώλεια πνευμονικής λειτουργίας,επί σοβαρού άσθματος, παρ΄όλο ότι η υπόθεση αυτή δεν έχει πλήρως κατανοηθεί. 
ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ Κατά την εισπνοή ενός αλλεργιογόνου, καταγράφονται δύο είδη αμέσου αντιδράσεως:[α] η πρώιμη φάση της υπερευαισθησίας και[β] η όψιμη αντίδρασηΚατά την πρώτη, την πρώιμηο συριγμός άρχεται εντός λεπτών, και συγκρίνεται με το σχηματισμό του ερυθήματος/σκληρίας στις αντιδράσεις του δέρματος. Περαιτέρω δύσπνοια και συριγμός εμφανίζεται 6-9 ώρες (όψιμη φάση), μετά την εμφανιση της πρώιμης φάσεως. [βλέπε για το ρόλο των Τ-λεμφοκυττάρων στο αλλεργικό άσθμα]. Τα σιτευτικά κύτταρα..... Ο ρόλος άλλων κυττάρων τη φλεγμονής στην παθογένεια του άσθματος όπως των ουδετεροφίλων κια των μακροφάγων, δεν έχςι καθοριστεί επακριβώς. Υπάρχουν πολύπλοκες αντεπιδράσεις μεταξύ νευρικού ελέγχου των αεραγωγών και της φλεγμονής, επίσης.
ΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Έχει συγκεντρωθεί ικανός αριθμός βιβλιογραφικών πληοροφοριών, με βάση τις οποίες, η φλεγμονή, μόνη της, δεν είναι αρκετή για την ερμηνεία της παθογένειας του άσθματος. Δύο, ευρείας κλίμακας, προοπτικές μελέτες, όπου ενάχθηκαν ασθματικοί ασθενείς, έχουν δείξει ότι τα εισπνεόμενα γλυκοκορτικοειδή έσχουν περιορισμένη δράση στην κλινική πορεία της παθήσεως. Η οξεία φλεγμονή των αεραγωγών επιδέχεται λύσεως, προκειμένου να αποκατασταθεί η φυσιολογική πνευμονική λειτουργία. Στο χρόνιο άσθμα,  μια κατάσταση προδοευστικά αυξημένης βλάβης και επιδιορθώσεως, θεωρείται ότι, οδηγεί σε ιστική αναδιαμόρφωση. Συντονίζεται από κύτταρα της φλεγμονής όπως τα ηωσινόφιλα, τα σιτευτικά κύτταρα, τα Τ-λεμφοκύτταρα και δομικά κύτταρα όπως οι ινοβλάστες. Εκκρίνονται αυξητικοί παράγοντες σε απάντηση της επιθηλιακής καταστροφής κια προκαλούν πάχυνση της βασικής μεμβράνης και υπερτροφία και υπερπλασία των λείων μυϊκών ινών στους αεραγωγούς, που απολήγουν σε μείωση της εγκάρσια διατομής των αεαγωγών και μόνιμη βρογχοστένωση. Θεψρετίατι ότι η πρωτογενής διαταραχή του επιθηλίου επιδιενώνεται από τη δράση τοξινών. Οι αντεπιδράσεις μεταξύ της παχυσμένης βασικής μεμβράνης και του αλλοιωθέντος υποβλεννογόνιου χιτώνος -γνωστές και ως επθηλιομεσεγχυματική τροφική μονάδα [βλ.: επιθηλιομεσσγχυματική μετάπτωση], θεωρούνται ότι, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αρχική φάση της παθήσεως. Η υπόθεση αυτή υπσοτηρίζεται από την πρόσφατη επισήμναση του ADAM33 ως γονίδιο επιρρέπειας στο άσθμα, που εκφράζεται αθρόα από τα λεία μυϊκά κύτταρα και τους ινοβλάστες, αλλά όχι από τα κύτταρα της φλεγμονής. 

Στις μεθόδους αυτές περιλαμβάνεται η Asthma Control Questionnaire Σύνοψη - Μέρος 1ο|Σύνοψη - Μέρος 3ο| Περίληψη|
 

 1. ερώτηση αρ. κλίμ ποιοτική κλίμακα
  ερωτηματολόγιο για την αποτίμηση του ελέγχου του άσθματος

  1

  Κατά μέσο όρο, Πόσο συχνά, κατά την προηγούμενη εβδομάδα, σε αφύπνισε το άσθμα σου;

  0 καθόλου
  1 σχεδόν καθόλου
  2 μερικά λεπτά
  Κατά μέσο όρο, 3 μερικές φορές
  4 πολλές φορές
  5 παράπολλές φορές
  6 αδύνατος ο ύπνος, λόγω άσθματος

  2

  Κατά μέσο όρο, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, πόσο άσχημο ήταν το άσθμα σου, κατά την πρωινή σου έγερση;

  0 όχι συμπτώματα
  1 πολύ ήπια συμπτώματα
  2 ήπια συμπτώματα
  3 σημαντικά συμπτώματα
  4 αρκετά σοβαρά συμπτώματα
  5  σοβαρά συμπτώματα
  6 πολύ σοβαρά συμπτώματα

  3

  Γενικά, κατά την προηγούμενη εβδομάδα, σε τι βαθμό το άσθμα σου περιόρισε τις συνήθεις φυσιές σου δραστηριόττηες

  0 καθόλου
  1 πολύ ελαφρός περιορισμός
  2 εκαφρός περιορισμός
  3 σημαντικός περιορισμός
  4 πολύ σημαντικός περιορισμός
  5 ακραίος περιορισμός
  6 πλήρης περιορισμός

  4

  Γενικά, κατά την προηγούμενη εβδομάδα πόση δύσπνοια βιώσατε λόγω του άσθματος;

  0 καθόλου
  1 πολύ λίγη
  2 λίγη
  3 κάμποση
  4 αρκτή
  5 μεγάλη δύσπνοια
  6 πάρα πολύ μεγάλη δύσπνοια

  5.

  Γενικά,  κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, πόσο χρόνο είχατε συριγμό;

  0 καθόλου
  1 πολύ λίγο χρονικό διάστημα
  2 μικρό χρονικό διάστημα
  3 αρκετό χρονικό διάστημα
  4 μεγάλο χρονικό διάστημα
  5 σχεδόν όλο το διάστημα
  6 όλο το διάστημα

  6.

  Κατά μέσο όρο, κατά τη δια΄ρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, πόσες εισπνοές aerolin λάβατε λάβατε κάθε ημέρα;

   

  0 καθόλου
  1 1-2 εισπνοές, τις περισσότερες ημέρες
  2 3-4 εισπνοές τις περισσότερες ημέρες
  3 5-8 εισπνοές τις περισσότερες ημέρες
  4 9-12 εισπνοές τις περισσότερες ημέρες
  5 13-16 εισπνοές τις περισσότερες ημέρες
  6 περισσότερες από 16 εισπνοές τις πεςρισσότερες ημέρες

  7.

  συμπληρώνεται από τον Ιατρό ή τον βοηθό του

  FEV1 προ- βρογχοδιαστολή.......

  FEV1 προβλεπόμενο................

  FEV1%οπροβλ........................

   

  0 >95%
  1 95-90% προβ.
  2 89-80>%
  3 79-70%
  4 69-60%
  5 59-50%
  6 <50% προβ.
Σύνοψη - Μέρος 1ο|Σύνοψη - Μέρος 3ο| Περίληψη|

βιβλιογραφία
1.  Expert Panel Report 3 (EPR-3): Guidelines for the diagnosis and management of asthma-summary report 2007. J Allergy Clin Immunol 120(5 Suppl):S94–S138, 2007.