Άσθμα - Μέρος 3ο

|άσθμα| Οι διαθέσιμοι θεραπευτικοί παράγοντες για το άσθμα μπορούν να διακριθούν σε:
φάρμακα που αποβλέπουν στον έλεγχο της παθήσεως
Είναι φάρμακα που ο ασθενής τα λαμβάνει σε ημερήσια βάση, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, προκειμένου να διατηρήσει το άσθμα του υπό έλεγχο,κυρίως, μέσω αντιφλεγμονώδους δράσεως.
φάρμακα που αποβλέπουν στη διάσωση του ασθενούς. Που τον βοηθάνε να ξεπεράσει ένα επεισόδιο εξάρσεως.
Τα φάρμακα διασώσεως είναι που λαμβάνονται όταν "υπάρχει ανάγκη", επειδή έχουν άμεση δράση, ως βρογχοδιασταλτικά, και αίροντα τα συμπτώματα.
ταχέως δρώντες β2-διεγέρτες είναι φάρμακα εκλογής για την άρση του βρογχοσπάσμου και για την προφύλαξη από το εξ ασκήσεως άσθμα, τόσο στους ενήλικες, όσο και στα παιδιά κάθε ηλικίας.
η συχνή, καθημερινή πρποσφυγή σε θεραποεία διασώσεως είναι ένδειξη μη ελέγχου του άσθματος και πρέπει να επανασχεδιαστεί η θεραπεία.
Τα αντιασθματικά φάρμακα χορηγούνται με διάφορους τρόπους -από του στόματος, ενέσιμα ή δι εισπνοών. Τα δι΄εισπνοών χορήγουμενα υπερέχουν επειδή κατανέμονται κατ΄ευθεία στους πνεύμονες, με αποτέλεσμα την εξασφάλιση υψηλών συγκεντρώσεων στους ιστούς-στόχους, με σχετικά περιορισμένο κίνδυνο συστηματικών παρενεργειών.
φάρμακα ελέγχου του άσθματος
εισπνεόμενα γλυκοκορτικοειδή. Τα εισπνεόμενα γλυκοκορτικοειδή είναι, προς το παρόν, τα αποδοτικότερα  φάρμακα ελέγχου του άσθματος.
τροποποιητές των λευκοτριενίων.
μακράς δράσεως βρογχοδιασταλτικά
θεοφυλλίνη
Νατριούχος χρωμογλυκίνη και νεδοκρομίλη
Από του στόματος β2-αγωνιστές
ομαλιζουμάμβη (Xolair)
από του στόματος κορτικοειδή

Άσθμα: περίληψη

χρόνια φλεγμονή των αεραγωγών +με βρογχική υπεραντιδραστικότητα +κυμαινόμεη απόφραξη των βρόγχων
προσβάλλει ~5% του γενικου πληθυσμού« ~80% περιπτώσεων, ηλικίας<40 εών
κλινικές εκδηλώσεις: NEJM 2001, 344:350
κλασική τριάδα: συριγμός, βήχας, δύσπνοια. Τα συμπτώματα, συνήθως χρόνια με επεισόδια παροξύνσεων
προκλητικοί παράγοντες: ερεθιστικοί παράγοντες του αναπνευστικού, καπνός, αρώματα, κλπ., αλλεργιογόνα, κατοικίδια, σκόη σπιτιού, γύρεις κλπ. Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευσιτκού, βρογχίτις, ρινοκολπίτις. Φάρμακα: ασπιρίνη και NSAID (δράση μέσω λευκοτριενίων, βαποκλειστές, μέσω βρογχοσπάσμου, ΜSO4 μέσω ισταμίνης. Συγκινησιακοί παράγοντες, εισπνοήκρύου αέρα, άσκηση, (η αύξηση του αερισμού απολήγει σε αφυδάτωση των αεραγωγών)
φυσική εξέταση: παράταση της εκπνοής, συρίττοντες. Παρουσία ρινικών πολυπόδων, ρινίτις εξάνθημαàαλλεργική συμβολή.
Παροξύσεις: ↑αναπν. Συχνότητας, επιστράτευση επικουρικών μυών, παράδοξος σφυγμός, δυσφορία
Διάγνωση: PEF>60 l/min: ↑μετά βρογχοδιαστολή ή ≥20% ημερήσια διακύμανση ⇒άσθμα. <80% της καλύτερης ατομικής επιδόσεως, πτωχή ανταπόκριση, <50% παρόξυνση.

  Σπιρομέτρηση: ↓FEV1, ↓FEV1/FVC   ±↑RV και TLC Å απάντηση στα βρογχοδιασταλτικά (: ↑FEV1>12% ή 200 ml, όποιο είναι μεγαλύτερο. Ισχυρή συνηγορία για άσθμα, η δοκιμασία βρογχικής προκλήσεως με μεταχολίνη (↓ FEV1 ≥ à20%). Εάν είναι αρνητικάαποκλείεται η διάγνωση εφόσον η ευαισθησία των ΛΕΑ >90% (AJRCOM 2000, 161:1309).

Πτύελα: ηωσινόφιλα >3% (ευαισθησία >85%ειδικότητα >88%). Μπορεί να εντοπιστούν, επίσης, σπειρήλια Curschmann (:εκαμαγεία βρόγχων των περιφερικών αεραγωγών) ή κρύσταλλοι Charcot-Leyden (ηωσινοφιλική φωσφολιπάση).  Εάν υπαρχουν υπόνοιες αλλεργίαςàέλεγχος IgE, ηωσινοφίλων, δοκιμασιών δερματικής προκλήσεως, RAST.

Διαφορική διάγνωση (ό,τι σφυρίζει….δεν είναι άσθμα….). υπεραερισμός και επεισόδια πανικού. Απόφραξη ανώτερων αναπνευσιτκών οδών εισρόφηση ξένου σώματος, δυσλειτουργία λάρυγγος, φωνητικών χορδών (όπως επί ΓΟΠ). Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (καρδιακό άσθμα), ΧΑΠ, βρογχεκτασίες, ILD, σαρκοείδωση, αγγειΐτις, πνευμονική εμβολή.

βαρύτης παροξύνσεως άσθματος

κλινικό χαρακτηριστικό

ήπιο

σοβαρό

βαρύ

δύσπνοια με…..

…τη βάδιση

…την ομιλία

…ηρεμία

περιοδικότητα λόγου…

προτάσεις

φράσεις

λέξεις

νοητική κατάσταση

±σύγχυση

σύγχυση

σύγχυση

αναπν. συχνότητα

βοηθ. αναπν. μύες

όχι

ναι

ναι

συρίττοντες

ήπιοι, εκπνευστικοί

έντονοι

συνήθως έντονοι

καρδιακή συχνότητα

<100

100-120

<120

παράδοξος σφιγμός

Æ, <10

10-25

>25

PEF

>80%

60-80%

<60%

SαΟ2

>95%

91-95%

<90%

PαΟ2

~

>60

>60

Pa2  

<45

<45

>45

Υπερασθματικά σύνδρομα (lancet 2002, 360:1313).

 

 • Ατοπία: άσθμα + αλλεργική ρινίτις + δερματική ατοπία
 • Ευαίθητο στην ασπιρίνη άσθμα. (σύνδρομο Samter) = άσθμα και ευαισθησία στην ασπιτίνη και άλλα NSAID και ρινικοί πολύποδες.
 • Αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεγίλλωση  (ΑΒΠΑ). Άσθμα+πνευμονικά διηθήματα +αλλεργική αντίδραση (τύπου ΙΙΙ ή IV) στον ασπέργιλλο.
 • Σύνδρομο Churg Strauss:  άσθμα, +ηωινοφιλία+κοκκιωματώδης αγειΐτις.

 Θεραπεία. Φάρμακα διασώσεως, για τη γρήγορη ανακούφιση του άσθματος. Και φάρμακα ελέγχου του άσθματος.

 1. Φάρμακα διασώσεως.
  1. Βραχείας δράσεως εισπνεόμενοι β2-διεγέρτες (SABA), π.χ., σαλβουταμόλη 100 μg/εισπνοή. 2-3 εισπνοές.
  2. Εισπνεόμενα αντιχολινεργικά Ιπρατρόπιο), ↑ την διάθεση β2 υποδοχέωνà↑βρογχοδιστολής.
 2. Φάρμακα ελέγχου (λαμβάνονται ημερησίως για τον έλεγχο του άσθματος, NEJM: 20019, 360:1002).
  1. Εισπνεόμενα γλυκοκορτικοειδή, θεραπεία επιλογής (JAMA, 2001,285:2583), χορηγούνται κατ΄επίκλιση(;) για την αντιμετώπιση του ήπιου άσθματος (NEJM, 2005, 352:1519). Από του στόματος στεροειδή μπορεί να απαιτηθούν για σοβαρά ανέλεγκτο άσθμα, αν και πρέπει να συνυπολογίζονται οι παρενέργειές τους.
  2. Παρατεταμένης δράσεως β2-αγωνιστές (LABA, σαλμετερόλη ή φαινοτερόλη) ↑LAMA εάν συγχορηγούνται με εισπνεόμενα στεροειδή (Lancet 2009, 374:1754). 

 

  1. θεραπεία του άσθματος, κατά βαθμίδα βαρύτητας

   βαθμίδα 2

   βαθμίδα 3

   βαθμίδα 4

   βαθμίδα 5

    

   ταχέως δρώντες β2-διεγέρτες, SABA, κατ΄επίκληση = σαλβουταμόλη (aerolin inh 100 μg)

    

   επιλέξτε 1

   επιλέξτε 1

   επιλέξτε 1 από τα επόμενα

   προσθήκη 1 ή περισσοτέρων

    

   χαμηλή δόση ICS

   χαμηλή δόση ICS+LABA

   ↑της δόσεως των ICS + LABA ή LAMA

   από του στόματος γλυκοκορτικοειδή (η χμλόερη, δυνατή, δόση

    

   ανταγωνιστές λευκοτρινίων, LTA

   χαμηλή δόση ICS + LAMA

   προσθήκη LAMA (τιοτρόπιο)

   αντι ΙgΕ

    

    

   μέση/υψηλή δόση ICS

   προσθήκη θεοφυλλίνης

    

    

    

   χαμηλή δόση ICS+LTA

   χαμηλή δόση ΙCS+θεοφυλλίνη

    

    

    

Παρόξυνση άσθματος
Εκτίμηση.

Τιμή PEFR/αναφοράς (η καλύτερη τομή που έχει επιτύχει ο ασθενής), απαιτήσεις σε κορτικοειδή,  προσελεύσεις σε Τμήμα επειγόντων, νοσηλείες σε Νοσοκομείο, προηγούμεςς διασωληνώσεις. Παρούσα παρόξυνση: διάρκεια, βαρύτητα, πιθανοί προκλητικοί παράγοντες, φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν. Παράγοντες κινδύνου: για απειλητική για τη ζωή επιδείνωση, που οδήγησαν σε διασωλήνωση, απειλητικό για τη ζωή άσθμα, προσελεύσεις σε Τμήμα Επειγόντων, νοσηλεία σε Νοσοκομείο, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Λήψη από του στόματος κορτικοειδών, χωρίς χρήση ICS, υπερεξάρτηση από SABA, ιστορικό: ζωτικά σημεία, χρήση επικουρικών μυών της αναπνοής, παράδοξος σφυγμός, παράδοξη κινητικότητα της κοιλίας, έλεγχος για βαροτραύμα:  ασύμμετρη κινητικότητα των ημιθωρααίων, απόκλιση της τραχείας, υποδόριο εμφύσημα, προκάρδιο τριγμός (Hamman crunch),  πνευμομεσοθωράκιο.

Διαγνωστική προσέγγιση: PEFR, που επίσης χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της αθημερινής δραστηριότητας του άσθματος και της εκβάσεως της θεραπείας,, SaΟ2 ακτινογραφία θώακος για αποκλεισμό πνευμονίας, πνευμοθώρακος, ΑΑΑΑ: για έεγχο υπποκαπνίας/νορμοκαπνίας . Η αναγνώριση ~ ή ↑PαCΟ2 σημείο κοπώσεως.

Θεραπεία (NEJM:2010, 363:755)

Χορηγηση συμπληρρωματικού οξυγόνου για τη διατήρηση του κορεσμού ≥ 90%,

Εισπνοή σαλβουταμόλης, μέσω δοσιμετρικής συσκευής (4-8 εισπνοές), ή μέσω νεφελοιητού (2.5-5.0 mg) σε διάστημα 20 λεπτών. Κορτικοειδή: πρεδνιζόνη, 0.5-1 mg/Kg από του στόματος ή IV εφόσον πρόκειτια για απειλητικό για τη ζωή άσθμα. Ιπρατρόπιο, 4-6 εισπνοές, ή μέσω νεφελοποιητού, (0.5 mg) σε διάστημα 20 λεπτών, εάν πρόκειται για σοβαρό άσθμα (chest 2002, 11:1977). Επινεφρίνη 0.3-05 ml SC διαλύμτος 1:1000δεν παρέχουν πλεονεκτήματα πάνω από τα SABA. Μονετλουκάτη IV ↑FEV1 αλλά δεν διαφοροποιεί τις εισαγωγές στο Νοσοκομείο (J allerg Clin Immunol, 2010, 125:374). Επανεκτίμηση μεά 30-60 λεπτά.

Παρόξυνση SABA q1h. Σοβαρή παρόξυνση SABA +  ιπρατρόπιο, q1h, ± Mg 2 g IV, σε διάστημα 20 λεπτών, (Lancet, 2003, 361:2114, ± heliox (60-80%). Αποφάση για περαιτέρω αντιμετώπιση μετά 4 ώρες και 1-3 ώρες μετά την εφαρμογή της θεραπείας.

 Περίθαλψη σε επίπεδο ΜΕΘ.

Χορήγηση υψηλών δόσεων γλυκοκορτικοειδών: μεθυλοπρεδνιζόνη 125 mg IV, q6h (Archives, 1983,  143:1324)

Εφαρμογή μηχανικού αερισμού: ευρύς ενδοτραχειακός σωλήνας, Pplat < 30 cmΗ2Ο, είναι προτιμότερο για την αποφυγή βαροτραύματος, παρ΄ό,τι η εφαρμογή PIP. Μέγιστος χρόνος εκπνοής PEEP εξατομικεύεται,  παράλυση, εισπνεόμενα αναισθητικά, BAL, με μυκολυτικά, heliox (60-80% ήλιο), και ECMO έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία.

NPPV, επίσης, βελτιώνει την απόφραξη ( chest 2003, 123:1012), αλλά αμφισβητείται και χρησιμοποιείται σπάνια.

ΑΣΘΜΑ: ΕΞΩΓΕΝΕΣ ΕΝΔΟΓΕΝΕΣ [βλ.: άσθμα εξωγενές-ενδογενές]
περίληψη
Το άσθμα είναι μια από τις συχνότερες χρόνιες παθήσεις, καθώς προσβάλλει πάνω από 300 εκατομμύρια άτομα σε όλη τη γη. Καταγράφεται σημαντική αύξηση του επιπολασμού του κατά τα τελευταία 30 χρόνια, ιδίως στη Δύση, όπου και η μεγάλη βιομηχανική επανάσταση. Στην παθογένειά του, εμπλέκονται πολύπλοκοι γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως οι ιογενείς λοιμώξεις, τα αλλεργιογόνα, και επαγγελματικοί ρύποι, που επιηρεάζουν την έναρξη των συμπτωμάτων και την κλινική πορεία της παθήσεως. 
Το άσθμα είναι
χρόνια φλεγμονώδης πάθηση των αεραγωγών, στην οποία εισφέρουν διάφοροι κυτταρικοί τύποι και κυτταρικά στοιχεία, όπως τα ηωσινόφιλα, τα σιτευτικά κύτταρα, τα Τ-λεμφοκύτταρα, τα ουδετερόφιλα, και τα επιθηλιακά κύτταρα. Μερικοί ασθενείς αναπτύσσουν δομικές αλλαγές στους αεραγωγούς -μια διαδικασία που είναι γνωστή ως ιστική αναδιαμόρφωση, η οποία οφείελται σε εξελισσόμενη φλεγμονή και παθολογικές διαδικασίες επιδορθώσεως. Τα επηρρεπή άτομα βιώνουν υποτροπιάζοντα επεισόδια συριγμού, αισθήματος συσφίγξεως στο θώρακα και βήχα, ιδίως τη νύκτα, και νωρίς το πρωί. Τα επεισόδια αυτά, συνδυάζονται με ευρείας διακυμάνσεως, άλλοτγε άλλης βαρύτητας απόφράξεως των αεραγωγών, που συχνά είναι, αυτόματα ή μετά θεραπεία, αναστρέψιμη, και βρογχική υποερευαισθησία σε μεγάλη ποικιλία μη ειδικών ερεθισμάτων, φυσικών, όπως η εισπνοή κρύου αέρα και η άσκηση και χημικών, όπως η εισπνοή μεταχολίνης και μανιτόλης. Το οξύ άσθμα είναι επείγουσα Ιατρική κατάσταση και απαιτεί συντονισμένη αντιμετώπιση, συνήθως σε ΤΕΠ οργανωμένου Νοσοκομείου. Οι εν γένει βελτιώσεις στην κατανόηση των γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που υπεισέρχονται στην παθογένεια του άσθματος συνεπάγονται βελτίωση των μεθόδων διαγνώσεως και θεραπείας.
εισαγωγή.  ρξ