εισπνεόμενα γλυκοκορτικοειδή ως φάρμακα ελέγχου του άσθματος

 1. φάρμακα ελέγχου του άσθματος
 2. εισπνεόμενα γλυκοκορτικοειδή. Μελέτες επιβεβαιώνουν ότι με τη συστηματική χορήγησή τους [α] μειώνονται τα συμπτώματα του άσθματος, [β] βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής, [γ] βελτιώνεται η πνευμονική λειτουργία, [δ] μειώνεται η βρογχική υπεραντιδραστικότητα, [ε]ελέγχονται οι φλεγμονω΄δεις διαδικασίες, [στ] μειώνεται η συχνότητα και η ένταση των παροξύνσεων και, τέλος, [η] μειώνεται η θνητότητα του άσθματος.  
 3. Σημειώνεται ότι υπάρχουν  διακυμάνσεις, ανάλογα  με το φαινότυπο "συμπτώματα/φλεγμονή", επί της οποίας καθορίζεται η θεραπευτική απόδοση και η προφύλαξη από τις παροξύνσεις. 
  1. Εν τούτοις, ΔΕΝ θεραπεύουν το άσθμα, και συνήθως, η διακοπή τους συνεπάγεται επανεμφάνιση των συμπτωμάτων, σε διάστημα μερικών εβδομάδων ή μηνών (14 15). 
  2. τα εισπνεόμενα γλυκοκορτικοειδή διαφέρουν σε αποδοτικότητα και βιοδιαθεσιμότητα, αλλά λόγω της "επίπεδης" σχέσης δόσεως-αποτελέσματος, στο άσθμα, έχουν επιχειρηθεί, σχετικά λίγες μελέτες για την ταυτοποίηση των διαφορών τους (101).
  3. Παρ΄όλο ότι υπάρχει καθαρή σχέση δόσεως-αποτελέσματος, για την επίτευξη θεραπευτικού αποτελέσματος είναι προτιμότερο να συνδυάζονται με άλλη τάξη φαρμάκων  ελέγχου του άσθματος, από την αύξηση της δοσολογίας τους.
  4. Μερικοί ασθενείς ωφελούνται ιδιαίτερα, από τη μακροπερίοδη χορήγηση με υψηλότερες δόσεις εισπνεόμενων κορτικοειδών.
 4. παρενέργειες.
  1. στοματοφαρυγγική καντιτίαση, δυσφωνία, και σποραδικά βήχας, από ερεθισμό των ανώτερων αναπνευστικών οδών. Για τα MDI, η συχνόττηα των παρενεργειών αυτών μπορεί να μειωθεί με τη χρήση "προτεταμένου σωλήνα", ενώ η καλή πλύση του στόματος (με νερό για γαργάρες και απόρριψη) μπορεί να μειώσουν τη συχνότητα της κατιντιάσεως. Η χρήση προφαρμάκων, που ενεργοποιούνται στους πνεύμονες, όπως η κικλεσονίδη και η μπεκλομεθαζόνη) και η χρήση νέων συσλκευών και φαρμακολογικών μορφών, μπορεί να διασφαλίζουν μείωση της φαρυγγικής καθηώσεως, χωρίς τη χρήση "spacer" ή πλυσίματος του στόματος. 
 5. Τα εισπνεόμενα γλυκοκορτικοειδή απορροφώνται από τους πνεύμονες, κι έτσι, ενέχονται για άλλοτε άλλο βαθμό συστηματικής βιοδιαθεσιμότητας. Ο κίνδυνος συστηματικών παρενεργειών εξαρτάται: [α] από τη δόση και την ισχύ τους, [β] τη συσκευή παροχής του, το βαθμό της βιοδιαθεσιμότητας, την ικανόττηά τους να μεταβολίζονται σε αδρανή μεταβολίτες "με το πρώτο πέρασμα στο ήπαρ", και η μιζωή του κλάσματος συστηματικής απορροφήσεως (από τους πνεύμονες και δυνητικά από το έντερο).
 6. Επομένως, οι συστηματικές επιδράσεις διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων φαρμακολογικών μορφών. Μερικές συγκριτικές μελέτες έχουν δείξει ότι η κυκλεσονίδη, η μπεκλοθεθαζόνη και η προπιονική φλουτικαζόνη, σε ισοδύναμες δόσεις, συνεπάγονται μικρ΄τοερο βαθμό συστηματικών δράσεων (21,21,22,223). 
 7. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι οι συστηματικές παρενέργειες εισπνεόμενης μπεκλομεθαζόνης 400 μg/Η ή ισοδυνάμου άλλων, δεν αποτελούν πρόβλημα. 
 8. Στις συστηματικές παρενέργειες, επί μακροπερίοδης χορηγήσεως, περιλαμβάνονται, η καταστολή των επινεφριδίων, και μείωση της οστικής πυκνότητας. Σε μια προσεκτικά σχεδιασμένη μετανάλυση, δείχτηκε ότι ο κίνδυνος κατγμάτων οστών, άλλων εκτός των σπονδύλων, μεταξύ ηλικιωμένων, αυξάνεται κατά 12%, για κάθε 1000 μg/H αύξηση της δόσεως της μπεκλομεθαζόνης ή σισοδθυνάμου άλλης μορφής εισπνεόμενου γλυκοκορτικοειδούς, αν και ο κίνδυνος αυτός παρέμενε μικρότερος, άλλων, που αναγνωρίζονται στις υπό μελέτη ομάδες ηλικιών (213).
 9. Τα εισπνεόμενα   γλυκοκορτικοειδή ενέχονται, επίση,ς για γλαύκωμα και καταράκτη, αν και δεν υπάρχουν ευρήματα οπίσθιου υποκάψιου καταράκτη σε προοπτικά σχεδιασμένες μελέτες (30-32).  
 10. Δεν υπάρχει ένδειξη ότι τα εισπνεόμενα γλυκοκορτικοειδή αυξάνουν τον κίνδυνο πνευμονικών λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένης της φυματιώσεως, και τα εισπνεόμενα γλυκοκορτικοειδή δεν αντενδείκνυται σε περιπτώσεις ενεργού φυματιώσεως (33).