Ατελεκτασία

Ατελεκτασία. Μπορεί να καταλάβει ολόκληρο τον πνεύμονα (όπως στην παρακείμενη αφία), ένα μόνο λοβό ή ένα τμήμα. Ιδιαίρερη προσοχή πρέπει να καταβάλλεται για την αναγνώριση της λοβαίας ατελεκτασίας, λόγω του κινδύνου να διαλάθει, εύκολα, λόγω της αντιρροπιστικής υπερδιατάσεως, του υπολοίπου πνεύμονος κι επειδή μπορεί να συνδυάζεται με υποκείμενο νεοπλασία. Τα αίτια της ατελεκτασίας μπορεί να είναι αποφρακτικά ή μη. 
•αποφρακτικά. Όγκος που μπορεί να κείται έξωθεν ή έσωθεν του αποφρασσόμενου λοβού, Ξένο σώμα. βύσματα πτυέλων. φλεγμονω΄δη αίτια. αμυλοείδωση. Βροχγική ρήξη. 
•μη αποφρακτικά. πλευστική συλλογή και πνευμονική ίνωση (&,&,&,&,&).
κλινική εικόνα. Οι ασθενείς μπορεί να είναι συμπτωματικοί, αλλά συνήθως, δύσπνοια, αιμόπτυση πυώδης απόχρεμψη. ακτινολογικά ευρήματα. ΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ.  Στους άνω λοβούς, σχεδόν πάντα οφείλεται σε κακοήθεια (>95%).
αριστερός άνω λοβός. ομοιογενης σκίαση καθ΄όλη την έκταση του ημιθωρακίου και ασαφοποίηση των αριστερών πρέμνων της καρδιάς. Απουσία του αορτικού κομβίου (σημείο Luftisichel). Οριζόντιος προσανατολισμός της βρογχαγγειακής σκιαγραφήσεως του αριστερού κάτω λοβού. Μείωση των μεσοπλευσρίων διαστημάτων αριστερα και κλίση των πλευρών προς τα κάτω. Σχεδόν όλες οι περιπτώσεις ατελεκτασίας αριστερού άνω λοβο΄πυ υποκρύθπτουν την ανάπτυξη ενδοβρογχικού όγκου, ορατού στην αξονική τομογραφία.
Σημείο "εξαφανισμένης καρδιάς" Πύκνωση